Wat is Astrologie

Een samenstelling van variabelen..

Het woord astrologie is samengesteld uit het woord aster of ster en het woord logos of studie.
Met andere woorden; de studie van de band tussen de sterren en vooral planeten van ons zonnestelsel en een mensenleven.
Binnen de astrologie symboliseren de planeten delen van onszelf en geven aan hoe wij met ervaringen en situaties omgaan.

Er zijn heel veel verschillende soorten astrologie, met ieder hun eigen benadering. Zo bestudeert de westerse astrologie de invloed die de hemellichamen (zon, maan, sterren en planeten) op de aarde en de mensen hebben terwijl de Chinsese astrologen ook de seizoenen en ondermeer de filosofie van Yin en Yang meenemen.

Astrologie kan gezien worden als een bron van zelfkennis. Astrologie geeft geen antwoord op wie je bent en interpretaties moeten ook niet letterlijk worden genomen. Astrologie helpt je over bepaalde zaken nadenken en geeft op die manier signalen waardoor je jezelf beter leert kennen.
Als je astrologie op deze manier bekijkt is de discussie of het wel of niet ‘waar’ is niet meer relevant. Een ieder kan er namelijk uit halen wat voor hem/haar interessant is en overige zaken naast zich neerleggen.
Op deze manier kun je astrologie gebruiken om je leven een positieve wending te geven.