Wat is Esoterie

Een gegeven uit verschillende culturen

Betekenis van Esoterie

Esoterie betekent ‘het inwendige’ of ‘het verborgene’; dit in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat ‘het uitwendige’ of ‘het openbare’ betekent.

Esoterie is een verzamelbegrip voor verschillende levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen. Esoterie is gericht op een vorm van kennis, die je met behulp van een leer en methodiek, kunt verwerven. De geestelijke ontwikkeling van het individu en de plaats daarvan in het heelal, staat hierin centraal.

Astrologie valt niet onder esoterie. Wel heb je de esoterische astrologie, waarmee wordt bedoeld dat de astrologen ook kijken naar de esoterische niveaus die zich ook binnen de astrologie bevinden. Deze astrologie bekijkt naast het persoonlijkheidsniveau ook het niveau van de ziel en bewustzijn.

Esoterie, een andere taal

De esoterische aspecten binnen de astrologie belichten een ander niveau van de mens. Esoterie staat voor het onzichtbare, dat wat niet direct met onze zintuigen is waar te nemen. Het heeft te maken met de innerlijke kracht. In de esoterie staat de ziel en het bewustzijn centraal. Bewustzijn wil zeggen: bewust zijn van wie je bent.
Juist omdat esoterie het zielsniveau aanspreekt is het lastig om het in woorden te verklaren. De begrippen zijn juist niet ontleend aan ons normale bewustzijn en de dagelijkse woordenschat.
Daarom wordt deze kennis van oudsher door symbolen overgedragen. Door middel van het interpreteren van symbolen die een bepaald gevoel teweegbrengen, kan het toch worden vertaald.

Het uitdrukken van kennis in beelden en symbolen in plaats van in een ‘normale taal’ kan veel miscommunicatie teweegbrengen. Ook bij het concreet vertalen ervan ontstaan soms beweringen die niet juist meer zijn.

Tarot

Een erg mooi en bekend voorbeeld van esoterie en symbolisme, zijn de tarot kaarten. Je kunt daarbij zelf kiezen hoe je een bepaald symbool tot uitdrukking wilt brengen.
Het gaat bij esoterie niet zo zeer om het nadenken over andere, niet tastbare dingen, maar juist het anders denken over dingen die al bestaan.