Yin en Yang en de 5 elementen

Wat is de rol van Yin en Yang binnen de astrologie ?

De vijf elementen: aarde, metaal, water, hout en vuur.

Om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren maken de Chinezen gebruik van de vijf elementen. Ze gaan er vanuit dat veranderingen ontstaan doordat de elementen invloed uitoefenen op het evenwicht tussen Yin en Yang.
Elk van de 12 dieren bestaat voor het grootste deel uit één van de elementen. De elementen zijn gebaseerd op de windrichting en komen overeen met de seizoenen.

Ook de jaren hebben hun eigen natuurlijke element. Het element dat hoort bij het jaar is dominant. Sommige jaren met een bepaald element werken met het element dat hoort bij jouw dier, andere werken juist tegen. Elk element komt twee jaar (een Yang jaar, gevolgd door een Yin jaar) na elkaar voor, en komt dan 10 jaar later terug.
Verandering ontstaat dus door de invloed van de vijf hoofdelementen. Deze vijf elementen zijn verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. Het is belangrijk er dus goed mee om te gaan.

Filosofie van Yin en Yang en CHI.

Onze buitenkant is Yang (actief, mannelijk, agressief, sociaal onverschillig) en onze binnenkant is Yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk, op de samenleving gericht).
Yin en Yang zijn elkaar tegenpolen maar kunnen niet zonder elkaar bestaan. Alles hangt met alles samen. Het principe van Yin en Yang gaat er vanuit dat alles met elkaar samenhangt.
Volgens het Chinese denken is iedere toestand in het universum een direct gevolg van een energetische balans of van een verstoring tussen Yin en Yang.

Sommige dieren zijn meer Yin of meer Yang.
Elk jaar is ook Yang of Yin. Alle even jaren zijn Yang alle oneven jaren zijn Yin. Dit zegt iets over de activiteiten (meer binnen of buiten) die dat jaar het best kunnen worden uitgevoerd.