Westerse Astrologie

Wat betekenen de stand van de maan, zon en planeten

Bij Westerse astrologie wordt de invloed bestudeerd die de hemellichamen (zon, maan, sterren en planeten) op de aarde en de mensen hebben. Voor het bestuderen van deze invloed, wordt ondermeer gebruik gemaakt van de sterrengroeperingen aan de zodiak/dierenriem. Deze dierenriem is een zone aan de hemel waarbinnen de banen van de zon, maan en planeten verlopen.

Verschil exoterische en esoterische astrologie

Binnen de Westerse astrologie vind je verschillende vormen van interpretaties en niveaus waarop het bestudeerd kan worden. We onderscheiden de meest voorkomende, exoterische astrologie (onder het grote publiek bekend als astrologie) en daarnaast de esoterische astrologie (meer bekend als esoterie). Over esoterie vind je meer onder het kopje ‘Wat is esoterie?’.

De meest voorkomende astrologie, is de exoterische astrologie. Exoterie heeft te maken met alles wat je van buitenaf beleeft. Tijd en ruimte spelen een belangrijke rol in ons leven en ook in deze vorm van astrologie. Er wordt een vergelijking gemaakt van de stand van de planeten op een bepaald moment en de stand van de planeten zoals die was op iemands geboortedag. Op basis van deze planetenstanden en iemands sterrenbeeld wordt een beeld geschetst van de persoonlijkheid en gekeken met welke energieën iemand te maken heeft.