Dromenlijn uitgelegd

Wat betekenen jouw dromen

A

Aanval

Droom je over een aanval, dan hangt de uitleg van je droom sterk af van de context waarin de aanval plaatsvindt. Word je zelf aangevallen of ben je juist zelf de aanvaller? Is de aanval puur fysiek of is er sprake van verbaal geweld? Welke emoties roept dit bij je op? Ben je bang, verzet je je of onderga je alles lijdzaam? In het algemeen duiden aanvalsdromen op geremde of opgekropte agressie, minderwaardigheidsgevoelens of onderdrukte driften. Deze driften kunnen seksueel van aard zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn.

Aap

Dromen over apen wijzen vaak op bepaalde problemen in je ontwikkeling. Misschien stel je te star op en zou je er goed aan doen eens wat speelser en onbekommerder te zijn. Laat als het ware je dierlijke kant eens zien en leef je een lekker uit! De aap is ook een symbool voor nabootsen (na-apen). In dit opzicht kan je droom wijzen op een gebrek aan zelfstandigheid, maar ook op zelfspot.

Acht

Dit cijfer heeft vaak de betekenis van ergens acht op slaan, van achting in positieve zin. Het stelt recht en gerechtigheid voor, oorzaak en gevolg. Een horizontaal liggende acht is het teken van oneindigheid van overwinning op de dood.

Achtervolging

Wie door iemand van het andere geslacht wordt achtervolgd, dient zijn angst voor erotiek te overwinnen.

Adelaar

De adelaar staat symbool voor heerschappij. De adelaar in dromen duidt op positieve geestelijke instelling. Ook kan de adelaar worden uitgelegd als symbool van bewustheid. Waarvan de dromer zich dan bewust moet maken, blijkt uit de rest van de droom. Door een adelaar worden vastgegrepen en naar zijn nest worden gebracht is in werkelijkheid een levensgevaarlijk avontuur. Wanneer dit het geval is, dat dient de droom als een waarschuwing.

Afgrond

Wend je je af van een afgrond, dan sluit je je ogen voor de feiten, maar daal je in een afgrond af, dan ga je juist op zoek naar de oorzaak van een schijnbaar uitzichtloze situatie. In een afgrond kijken wil zeggen dat je gevaren dapper tegemoet treedt. Val je in een afgrond, dan heb je te maken met psychische problemen in je directe omgeving of je moet rekening houden met zakelijke verliezen!

Afscheid

“Afscheid nemen betekent veelal een omschakeling in uw leven. Afscheid van ouders betekent een grotere zelfstandigheid. Afscheid van vriend of vriendin betekent het beproeven van trouw; in een relatie de dagelijkse sleur doorbreken.”

Afval

Het weggooien van afval duidt op verlichting in de geest. Je probeert zorgen of belastende gedachten kwijt te raken. Zie je ergens afval, dan wil dit zeggen dat je tegenstanders je niet zullen kunnen kwetsen.

Alcohol

Het drinken van alcohol in dromen kan verschillend dingen betekenen. Het kan erop wijzen dat de dromer bepaalde dromen te verstandelijk benadert. In gezelschap drinken geeft aan dat er een emotionele relatie moet worden gevestigd. Dronkenschap is het sein dat de dromer de realiteit van het leven minder nuchter beschouwt dan dat dit wenselijk is.

Angst

Angst betekent meestal dat u ontevreden bent over uzelf. Een kreet van angst in de droom wijst dan op een bijzonder ernstige fout, die men op eigen initiatief weer moet proberen goed te maken.

Appel

Een helderrode appel is een teken van liefde. Een rood met groene appel symboliseert energie. Wordt de appel gegeten, dan wijst dit op een liefdesverhouding tussen man en vrouw. Beurse appels roepen vragen op over een liefdesrelatie.

Arm

Droom je over een arm of over armen, dan kan dit wijzen op jouw onvermogen voor jezelf te zorgen of jouw gevoel dat je tekort schiet in het helpen van anderen. Dit geldt met name wanneer jouw armen in jouw droom gewond en onbruikbaar zijn. Jouw rechterarm duidt op jouw extraverte karakter en jouw linkerarm symboliseert jouw zorgende en helpende karakter.

Arts

In dromen is de arts steeds een belangrijk symbolisch figuur. Als regel biedt de arts hulp en toont deze de dromer, welke kant van zijn persoonlijkheid of welk probleem moet worden behandeld.

Auto

Auto’s hebben in veel gevallen te maken met jouw financien. Rijd je alleen in een auto, neem dan de komende twee weken geen risico met jouw geld. Bestuurt iemand anders de auto, dan zul je een financiÇ®le meevaller krijgen.

 

B

Baby

Algemeen bekende betekenissen: iets nieuws, succes en ontwikkeling. Een wens gaat in vervulling. Het verlangen naar kinderen, of kinderlijkheid en onrijpheid bij de dromer.Verwijst dikwijls naar de eigen hulpeloosheid. Staat ook symbool voor minnaar, minnares( my baby).

Bad

Het bad staat symbool voor verandering. Bepalend voor de uitleg van de droom is de plaats waar het bad zich bevindt en wat er verder in de droom gebeurt. Kijk bij de desbetreffende letter voor uitleg over de plaats.

Banaan

Symbool voor mannelijk geslachtsorgaan. Komt vooral voor in vrouwelijke seksdromen, die vaak al wijzen op op gefrustreerde verlangens.

Bedrog

Dromen over bedrog kunnen alleen goed worden begrepen als alle aspecten van de droom in ogenschouw worden genomen. Je kunt een dergelijke droom het best als waarschuwing tegen oneerlijke vrienden of een ontrouwe geliefde zien en met dit in jouw achterhoofd de droom stukje bij beetje analyseren. Soms kunnen bepaalde dingen je ‘bedriegen’ doordat de voldoening die zij je schenken niet in verhouding staat tot de moeite die je erin hebt gestopt. Trek het begrip bedrog dus in een breder perspectief wanneer je jouw droom probeert te begrijpen.

Begraafplaats

Dromen over begraafplaatsen zijn minder luguber dan ze lijken en hoeven niet perse onheilspellend te zijn. Zo is een goed onderhouden begraafplaats een teken van blijdschap. Is het kerkhof echter verwaarloosd, dan zijn er mensen in jouw omgeving die het niet met jouw ideeǮn eens zijn en hiertegen in opstand komen.

Beren

Ook dromen over beren komen voor. Droom je dat je door een beer achterna gezeten wordt, dan staan je financiǮle tegenvallers te wachten. Een beer kan ook een rivaal in de liefde symboliseren. Gaat het om een klimmende beer, dan zul je uiteindelijk als winnaar uit de bus komen.

Bergen

Droom je over bergen dan zegt jouw onderbewuste je datje veel problemen hebt die je moet zien op te lossen. Veelal zijn de problemen zo groot dat ze onoverkomelijk lijken. Een dergelijke droom kan je teleurstellen of juist bemoedigen, afhankelijk van de context van de droom.

Bezem

In de hand houden er ermee vegen.: men moet orde scheppen in de eigen omstandigheden.

Bier

Vrolijkheid, gezelligheid en beneveling of verlichting.

Billen

Wie zijn billen ontbloot geeft zichzelf bloot.. Hij houdt zijn eigen nadeel niet verborgen.

Blaffende honden

Waarschuwen voor een of ander gevaar.

Blauw

Is de kleur van waarheid. Dromen in blauw kunnen als positief worden beschouwd.

Bloed

Een signaal dat men geestelijk is gekwetst, zonder dit te willen toegeven. Vloeit het bloed uit het eigen lichaam, dan wordt men door iemand gekwetst. Vloeit er bloed uit een ander lichaam, dan zijn wij bezig om deze te vernederen.

Bloem

Bloemen in dromen weerspiegelen de gevoelens van de dromer. Het groeien, ontluiken en verwelken van de bloem is spreekwoordelijk. Een verse bos bloemen of een boom vol bloesem hebben in de regel een positieve betekenis. Voor de verdere uitleg van de droom is de soort bloem en de kleur van de bloem bepalend.

Bord(eten)

Speciaal geluk of (levens)honger.

Bossen

Mooie, uitgestrekte bossen met veel groene bomen vertellen je dat je een stijging van jouw inkomsten of persoonlijke groei te wachten staat. Het tegengestelde geldt als de bomen dor en dood zijn. Zie je de bossen van een afstand en worden zij omgeven door een donkere schaduw, dan is dit een waarschuwing voor gevaar.

Boten

Boten staan in dromen symbool voor jouw leven en/of voor jouw werk. Om de betekenis van jouw droom goed te begrijpen, zul je alle aspecten van de droom in de verklaring moeten betrekken. Let daarbij vooral op de volgende dingen: is het water troebel of helder? Vaar je op een binnenwater of op de open zee? Beweegt de boot? Als je alle details als symbolen beschouwt, zul je de betekenis van jouw droom het best benaderen.

Boter

Positief, alles in orde (zo gesmeerd als).

Brand

Het hellevuur staat symbool voor de eeuwige straf, het vagevuur staat symbool voor zuivering. Vuur in het algemeen symboliseert de driftmatigheid en daadkracht in zowel de man als vrouw. ‘Met vuur spelen’ staat voor een sterke aanduiding om voorzichtig te zijn.

Breken

Breken van glas betekent dat wij ons de eerste tijd in acht moeten nemen. Breken we porselein, dan ziet de zaak er gunstig voor ons uit.

Brug

Is altijd een goed teken, het overbruggen van problemen. De brug is ook symbool van innerlijke verbinding tussen twee mensen.

Bruiloft

Ook voor dromen over bruiloften geldt dat zij een compleet andere betekenis hebben dan je zou verwachten. Droom je over een bruiloft, dan zou je te maken kunnen krijgen met een sterfgeval en een begrafenis. Een bruiloft symboliseert een nieuw begin, maar altijd zal er eerst iets anders moeten ‘sterven’ om deze nieuwe start mogelijk te maken. Het sterven hoeft niet per definitie betrekking te hebben op een lichamelijke dood, maar kan ook betekenen dat je af moet rekenen met oude gewoontes en vastgeroeste levenspatronen om werkelijk het maximale uit jezelf en het leven te kunnen halen.

Bulldozer

Kracht, iets uit de weg ruimen, of voelt u zich opzij geschoven?

Bus

Droom je dat je op de bus staat te wachten, dan zul je te maken krijgen met een tijdelijke tegenslag en zullen jouw hartenwensen nog wat langer moeten wachten op hun vervulling. Zit je al in de bus, dan zul je binnenkort erin slagen het hart van jouw geliefde te winnen.

C

Cactus

De cactus is een symbool voor afweer, ongenaakbaarheid, afstand en algemene gevoelens van antipathie. Waarschijnlijk voel je je gekwetst en heb je behoefte je te distantiǮren van een bepaald persoon of een bepaalde situatie. Vraag jezelf af of je misschien iets te gevoelig bent en daardoor soms wat geprikkeld op je omgeving reageert. Emoties zijn belangrijk, dus probeer er een gepaste uiting aan te geven in plaats van ervoor weg te lopen.

Camera

De aanmaning om iets persoonlijker, objectiever te bezien. Je moet iets precies vastleggen en documenteren. De film in de camera is als het ware het ‘innerlijke filmdoek’ van de betrokkene, de beeldende kracht van de psyche, waarop de zintuiglijke indrukken van de buitenwereld hun effecten sorteren. Zie ook Foto.

Champagne

Droom je over het drinken van champagne, dan ben je een echte levensgenieter. Je maakt je geen zorgen voor morgen, veel morele bezwaren ken je niet en in seksueel opzicht ben je minder geremd. Pas wel op, want zo’n houding kan aanleiding zijn tot gevaarlijke situaties.

Chaos

Droom je over chaotische toestanden, dan verraadt dit je innerlijke onrust. Je zit geestelijk behoorlijk in de knoop en weet geen raad met je gevoelens.

Cheque

Dromen over cheques hebben zelden te maken met betaalmiddelen, maar meer met beloftes of verplichtingen. Schrijf je een cheque uit, dan neem je dus een verplichting op je die je wilt nakomen. Schrijft een ander een cheque uit, dan wordt een belofte ingelost. Worden er veel cheques uitgeschreven, dan wordt er zoveel beloofd, dat de beloftes nauwelijks kunnen worden nagekomen. Let bij dromen over cheques op de cijfers en de naam als deze vermeld worden.

Chirurg

Droom je over een chirurg, dan kan dit erop wijzen dat er iets weggesneden, oftewel vergeten, moet worden om genezing mogelijk te maken. Stop nare gebeurtenissen of emoties niet weg, maar ga de confrontatie aan en probeer het een plaats te geven in je leven. Alleen dan kun je het achter je laten en verder gaan. De chirurg in je droom symboliseert je redder in nood. Hij kan je helpen je problemen op te lossen en je emoties te verwerken.

Citroenen

Uitpersen: u wordt uitgeperst, en dat is zuur.

Clown

Men moet het leven niet zo serieus nemen. Vanuit een minderwaardigheidscomplex de angst om zichzelf belachelijk te maken, of men stelt te grote eisen aan zichzelf en aan anderen.

Concert

Een orkest symboliseert het verlangen naar harmonie. Bij een concert worden vele stemmen en instrumenten tot 1 harmonieus geheel gevormd. Je droom geeft aan dat je verlangt naar een rijker, stemmiger en bevredigender leven. Geef daarom eens toe aan je verschillende stemmingen en probeer alle kanten van je karakter tot uiting te laten komen. Pas als je al je gevoelens toelaat kun je het evenwicht en de harmonie vinden die je zoekt.

Cowboy

Lust naar avontuur en drang naar zelfstandigheid. Overdreven geldingsdrang. Verlangen naar directheid en nabijheid met zichzelf.

D

Dahlia

Zoals bij alle bloemen: men bloeit op. Bontheid en openheid.

Dans

De dans is een symbool van het wervelende leven, hartstocht en begeerte, maar ook van gevoel en seksualiteit. Vaak wordt er gedanst op een vulkaan, wat erop wijst dat seksuele verlangens zullen worden vervuld. Soms wordt er in een nevel gedanst, wat verborgen gevoelens symboliseert.

Deur

Een deur en een poort zijn beelden van een ingang. Dit kan de oplossing van je probleem zijn, maar ook een nieuw begin. Of de deur op slot zit of open is, heeft betrekking op jouw toegang tot de oplossing van je probleem. Vaak is de deur niet te vinden. Dit wil dan meestal zeggen dat je het probleem net zo lang van alle kanten moet bekijken tot je de verborgen toegang gevonden hebt.

Diamant

De diamant is de meest kostbaarste edelsteen. De diamant als sieraad kan gezien worden als uiterst positieve betekenis. Hij is symbool van psychische totaliteit. Het verlies van een diamant of briljant in de droom daarentegen moet de dromer tot nadenken aanzetten.

Dief

Een dief of inbreker duidt vaak op angst voor verlies. Veelal gaat het om verlies van een bepaalde relatie. Ben je zelf de dief? Misschien wil je graag stilletjes als een dief in de nacht ontsnappen uit een bepaalde relatie. Let bij dit soort dromen goed op wat er precies gestolen wordt, wie de dief is en welke emoties dit alles bij je oproept.

Dieren

Staan meestal symbool voor ons handelen en de innerlijke beweegredenen daartoe, voor onze driften, lusten en frustraties. Het dier is kenmerkend voor onze aard en karakter, voor onze aandriften en instincten. Een kudde dieren duidt overigens aan dat wij ons driftleven niet geheel meester zijn.

Diploma

Men wil zich intellectueel graag onderscheiden en in het openbaar erkenning krijgen. In een examendroom staat deze droom vaak al voor angst.

Dood

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zijn dromen over dood geen slechte voortekens. Vaak kondigt zo’n droom een bruiloft of een geboorte in de familie aan. Herken je de dode, dan krijg je een behoorlijke financiele meevaller en spreek je met een dood familielid, dan wacht je zeer veel geluk.

Doodskist

Een gesloten doodskist betekent dat je binnenkort afscheid zult moeten nemen van iemand of van een bepaalde manier van leven. Droom je over een drijvende doodskist, dan zul je van je angsten worden bevrijd. Een doodskist sluit dus vaak iets af of neemt vooroordelen of angsten weg. Zie je een lijk in de doodskist, dan wordt het tijd een streep te zetten onder een liefdesrelatie, misschien in de vorm van een echtscheiding. Lig je zelf in de kist, dan moet je het verleden laten rusten en een manier zien te vinden om je op de toekomst te richten.

Doolhof

Een doolhof wijst op geestelijk verwarring en je weet geen weg met je gevoelens of met een bepaalde situatie. Droom je dat je de uitgang van het doolhof vindt, dan kun je erop vertrouwen dat je het ergste achter de rug hebt.

Draak

De draak, zoals bekend uit mythen en sprookjes, kan ook voor komen in dromen van deze tijd. De draak neemt hier andere vormen aan zoals die van een baggermolen, rupsvoertuig, tank of een ander monsterlijk voertuig of apparaat. In het algemeen symboliseert de draak het dreigende en verslindende aspect van het vrouwelijke. Maar een tegen de droomdraak geleverde strijd betekent altijd een gevecht van de dromer met zichzelf of met een niet bewuste kant van zichzelf.

Duif

Een duif is een erotisch symbool dat verwijst naar het lieflijke en het zachte. Dit lieflijke kan heel ver gaan en zo beschermend zijn dat het benauwend werkt, zodat het als bedreigend wordt ervaren. Een vliegende duif is een voorbode van goed nieuws. Vang je een duif, dan heb je je misschien oneerlijk gedragen tegenover iemand die belangrijk voor je is. Het doden van een duif wijst erop dat je met je gedrag zelfs een mooie vriendschap verbroken hebt. Een til vol duiven wijst op een gelukkig en tevreden thuissituatie, een lege til geeft aan dat je je eenzaam voelt.

Duisternis

Een droom vol duisternis betekent niet veel goeds. Meestal zul je na een dergelijke droom moeite hebben jezelf onder controle te houden, waardoor je veel onnodige problemen voor jezelf creǮert en er niet in slaagt de geboden kansen te grijpen. Droom je dat je op reis bent en dat het tijdens jouw reis langzaamaan donker wordt, dan voorspelt dit weinig goeds voor jouw zaken, tenzij je jouw doel bereikt voor de duisternis valt. Loop je in het donker en kun je bepaalde mensen niet vinden, dan proberen bepaalde personen uit jouw omgeving je uit jouw tent te lokken. Beschouw jouw droom dus als een waarschuwing en probeer jezelf wat er ook gebeurt in bedwang te houden.

E

Eekhoorn

Droom je dat je een eekhoorn doodt, dan reken je af met jaloezie en slechte vrienden. Probeert de eekhoorn uit alle macht bij je in de smaak te vallen, pas dan op voor bedrieglijke vleierij. Word je door een eekhoorn gebeten, dan is iemand uit jouw omgeving erop uit je voor te liegen of je te bedriegen.

Eenzaamheid

Een droom over eenzaamheid wil niet zeggen dat je zich alleen voelt, maar juist dat je zoveel mensen om je heen hebt dat je graag weer eens een tijdje voor jezelf zou willen hebben, maar bang bent dat dit nooit meer voor zal komen. Je kunt echter beter genieten van de familie en vrienden om je heen zolang je ze nog bij je hebt.

Ei

Een ei is een symbool voor wedergeboorte en verandering. Er kan een last van je worden afgenomen. Zie je in je droom vele eieren tegelijkertijd, dan kun je winst tegemoet zien en je vermogen zal toenemen. Het kan echter ook wijzen op uitbreiding van je familie. Droom je dat je een ei laat vallen en breekt, dan zul je een verlies lijden of wellicht betrokken raken bij ruzies over financiele zaken.

Eiland

Een eiland wijst op geestelijke eenzaamheid. Het kan betekenen dat je behoefte heb je terug te trekken om zo nieuwe krachten te verzamelen om de levensstrijd weer aan te kunnen.

Elf

Het getal elf is het eerste dubbele getal. Het leidt een nieuwe reeks in. Zo ook in betekenis van de droom. Het wijst namelijk op nieuwe gebeurtenissen of vooruitgang.

Emmer

Een emmer of een vat kan gevuld zijn of juist gevuld moeten worden. Een volle emmer geeft aan dat je heel veel te geven hebt. Een lege emmer duidt op een leeg, soms nutteloos gevoel of juist behoefte aan gezelschap of bevrediging van een bepaalde behoefte. Een emmer kan ook leeg zijn omdat je al zoveel gegeven hebt aan anderen dat je je ‘op’ voelt en totaal geen energie meer over hebt. Denk ook eens aan jezelf en doe een stapje terug. Neem wat tijd voor jezelf en je zult zien dat je dan ook meer voor anderen kunt betekenen.

Engel

De engel staat symbool voor bescherming. De engel treedt op als leider van de ziel.Vermoedelijk moet men zich ook van iets dierbaars losmaken, of men komt in een andere omgeving terecht.

Erfenis

Heeft niets met financieel gewin te maken, maar wijst op bepaalde geestelijke gaven die ons leven ten dienste kunnen staan.
Eten Het voedsel in de droom is vaak geestelijk voedsel. Staat het eten u tegen, dat wil zeggen dat u tegenzin hebt in iets dat u in uw dagelijks leven zult moeten overwinnen.

Explosie

Een explosie wijst op een psychische uitbarsting of een zeer hevige (innerlijke) strijd. Je kropt alles veel te veel op. Een flinke uitbarsting kan geweldig opluchten, dus spring eens goed uit uw vel! Belangrijk voor de uitleg van dit soort dromen is wie of wat explodeert en op welke wijze dit gebeurt.

Ezel

De ezel is een symbool voor domheid, maar ook voor koppigheid, seksuele kracht en vitaliteit. Dromen over een ezel hoeven dan ook beslist niet negatief te zijn. Een ezel bezit namelijk grote kracht en doet zijn eigen zin. Droomt u over een bepakte ezel, dan wordt er een last van u afgenomen. Soms wijst een ezel op komend liefdesgeluk.

F

Fabriek

Het gebouw waarin het onbewuste het smerige werk voor ons verricht, het weerstandsvermogen tegen invloeden van buitenaf. Probeer te herinneren wat er in de droom in de fabriek werd geproduceerd. Zoek vervolgens de letter van het produkt op binnen de dromenlijn voor verdere uitleg.

Fakkel

De fakkel is een oud symbool voor het huwelijk, maar kan ook het doorgeven van psychische energie of ideeǮn betekenen. Vaak is de fakkel echter het symbool voor licht of het onderbewustzijn dat doorbreekt in het donker. De oplossing of het inzicht waarnaar je op zoek bent is nabij en zal je duidelijkheid bieden in je situatie. Komt deze oplossing wellicht in de figuur van de fakkeldrager?

Fauteuil

Droom je dat je zelf in de fauteuil zit, dan ben je toe aan rust en ontspanning. Het is dan ook een goed idee wat gas terug te nemen. Zie je een ander in de fauteuil zitten, dan krijg je maar weinig hulp van je omgeving en ben je op jezelf aangewezen.

Fee

Verlangen naar raad en hulp van buiten, zoals bijvoorbeeld de ouders, een arts of vrienden.

Feest

Droom je over een feest, ga dan na hoe je je voelt en hoe je je op dit feest gedraagt. Heb je het naar je zin en leef je je uit? Of voel je je ongemakkelijk? Meestal betekent een feestelijke droom dat je ernaar verlangt lekker te genieten van je welverdiende rust na een periode van hard werken. Je hebt behoefte aan sociale omgang en communicatie. Alles in je leven gaat goed en je beleeft veel plezier aan je gezinsleven en/of je werk. Voel je je meer een toeschouwer op het feest? Ziet deze droom dan als een uitnodiging deel te nemen en meer te genieten van de mooie dingen van het leven. Blijf niet langs de kant staan, maar doe mee en misgun jezelf die pleziertjes niet.

Fiets

Vooral jonge mensen dromen over fietsen. Het geeft aan dat je door eigen inspanning iets wilt bereiken. Vaak rijdt er iemand mee op de fiets, maar krijgt een van beiden pech, dan is jullie relatie verstoord.

Flauwvallen

Flauwvallen in een droom heeft meestal iets te maken met een gebeurtenis waar je zelf niks aan kunt doen. Val je zelf flauw, dan kun je een geschenk, een erfenis of zelfs een onverwachte liefdesverklaring tegemoet zien! Vallen anderen flauw, dan wil deze droom je erop attent maken dat er mensen in je omgeving zijn die jou graag in vertrouwen zouden willen nemen.

Fluweel

Fluweel is zacht en wordt geassocieerd met luxe en zinnelijkheid. Belangrijk is de symboliek van de kleur van het fluweel.

Foto

Als uw eigen foto mooi ziet ingelijst, dan wijst dat op ijdelheid. Een foto van een ander kan bekekenen dat wij binnenkort bericht zullen ontvangen van deze persoon.

Foto of Fotograferen

“Het verleden van de dromer, herinneringen aan eerdere gebeurtenissen. Spelen met de zogenaamde lichte en donkere kanten, hetgeen betekent het leven zo kunnen zien zoals men vrij verkiest. Men wil het objectief scherp stellen; scherp zien en vooral inzien.”

Fruit

Fruit symboliseert in de eerste plaats de vruchten van het leven. Een droom over fruit kan wijzen op erotisch-seksuele behoeften. Zo duidt rijp fruit vaak op seksuele evenwichtigheid en levensvreugde, maar droom je over rot fruit, dan ervaar je gevoelens van minderwaardigheid. Fruitdromen kunnen ook heel praktisch zijn: je moet gezonder gaan eten. Je lichaam geeft aan dat het fruit en vitaminen nodig heeft.

G

Galg

Een galg is, in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, een geluksteken. Aan de galg kun je je zorgen ophangen er zo verlost worden van een zware last. Zie je jezelf aan een galg hangen, wees dan gerust, want je hebt het ergste gehad. Zie je anderen aan een galg hangen, dan zul je je jaloezie overwinnen door je eigen vriendelijkheid.

Gang

Als wij door een lange donkere gang lopen, zijn wij bang dat iemand ons wil dwingen hem te volgen.

Gat

Wie in een gat valt gaat om met slechte vrienden of heeft seksuele problemen. Een gat dat te klein is om in te vallen heeft daarentegen een positieve betekenis.

Geboorte

Bij vrouwen wijst een droom over geboorte op zelfontplooiing, maar bij mannen op het ontstaan van een nieuw idee waarmee de eigen positie kan worden verbeterd. Geboorte heeft altijd te maken met nieuwe inzichten en verandering. Verloopt de geboorte probleemloos, dan wacht je een gelukkige periode waarin bijna alles wat je onderneemt zal lukken. Is de bevalling daarentegen moeizaam, dan is dit een voorbode van verlies of het mislukken van een plan.

Geel

Is de kleur van de zon, die het leven verlicht en overstraalt. Goudgeel is de kleur van wijsheid en grootmoedigheid, heldergeel van egoÇîsme en lichtgeel staat voor teleurstellingen die het leven voor ons in petto heeft.

Geest of Spook

Hier worden vaak de zogeheten levensgeesten bedoeld, dus datgene wat de mens tot mens maakt. Waarschuwing voor illusie en verkeerde inzichten. Spoken zijn dikwijls een uitdrukking van schuldgevoelens en een knagend geweten. Wanneer dergelijke beelden te vaak met angst vergezeld gaan, kan men het beste hulp inroepen. Dit droombeeld wekt vaak op tot een beter begrip en verstandige toepassing van de eigen geestesvermogens.

Geld

Bankbiljetten en/of munten symboliseren geestelijke energie. Van degene die in de droom geld vindt, zal dus de innerlijke accu worden opgeladen.Wie geld verliest, moet vermoedelijk het verlies van een bijzonder eigenschap betreuren.

Geraamte, skelet

Symbool van het vergankelijke, van dat waarvoor men vreest. Komt vaak voor in nachtmerries. Meestal duidt het op angst voor zichzelf of voor eigen fouten.

Gevangenis

In de gevangenis worden onze gevoelens gevangen gehouden. Men is niet meer de baas over zijn eigen beslissingen. We zien onze vooruitzichten beperkt en hebben vermoedelijk volledig verkeerde ideeen omtrent de realiteit van het leven. Deze droom is een waarschuwing om realistischer te gaan denken.

Gevecht

Vindt er in jouw droom een gevecht plaats, dan staan je beslist veranderingen te wachten. De details van jouw droom geven aan op welk gebied deze veranderingen zullen plaatsvinden. Hoe harder en feller je vecht, des te ingrijpender zullen de veranderingen zijn. De uitkomst van het gevecht zegt je of de veranderingen positief of negatief voor je zullen zijn. Zie je in jouw droom anderen vechten, dan moet je voorzichtiger zijn op het gebied van financieen en jouw uitgaven beter in de gaten houden.

Gezicht

Zie je in jouw droom jouw eigen gezicht, dan wachten je problemen. Zie je lachende, blije gezichten, dan zal jouw inzet worden beloond en lacht het geluk je toe. Vreemde gezichten waarschuwen je voor mogelijk gevaar en ongeluk.

Gezin

Droom je over een groot gezin, dan wil dit zeggen dat het geluk je toelacht, maar gaat het om een ongelukkig gezin, dan wacht je juist zeer weinig geluk. Is het gezin treurig, dan kun je negatieve veranderingen in jouw financiele situatie verwachten.

Glas

“Een glas dat breekt betekent dat er een einde komt aan het geluk. Een tot de rand gevuld glas belooft vrolijkheid; het leegdrinken van een glas wijst op gezondheid.”

Goud

Goud staat voor onsterfelijkheid. Wie in zijn droom goud vindt, komt onverwacht aan geld of kan op een verbreding van zijn kennis rekenen. Diegene die goud verliest, kan beter de komende tijd de hand op de knip houden. Geeft de dromer geld weg, dan moet diegene in werkelijkheid terughoudend zijn.

Grens

Vaak symboliseert de grens een beperking van onze levensstandaard. Gaan we een grens over, dan begint er een nieuwe levensperiode. In het geheim de grens overgaan, maak de wens van de dromer om in waaktoestand nieuwe wegen in te slaan duidelijk.

Groen

Groen is de kleur van de lente, maar ook van hoop en jouw gevoelens ten opzichte van de werkelijkheid. Groen voorspelt geluk in de liefde, vreugde en voorspoed. Alleen gifgroen is een slecht voorteken.

Grootouders

Dromen over grootouders voorspellen bijna altijd liefde, veiligheid en bescherming. Ben je in jouw droom op zoek naar jouw grootouders, dan zoek je in werkelijkheid naar liefde en bescherming. Droom je dat je zelf een opa of oma bent, dan sta je een gelukkig gezinsleven te wachten met een minimum aan problemen.

H

Haai

Vitaliteit en agressiviteit, brutale ongeremdheid.

Haar

Dromen over haar kunnen een positieve voorspelling zijn. Wanneer je droomt dat je mooi lang haar aan het kammen bent, zul je een lange reis gaan maken. Haal je jouw hand door iemands haar, dan betekent dit een financiele meevaller. Droom je dat je kaal wordt, dan zal jouw vrijgevigheid je verlies en zorg brengen. Haar dat grijs wordt, wijst op ziekte of sterfte in jouw familie. Ben je een vrouw en droom je dat je witte en donkere haren met elkaar vergelijkt, dan zul je twee aanbiedingen krijgen waaruit je een keuze zult moeten maken.

Hals

Wordt je hals gewassen met helder water, dan wijst dit op gezondheid. Een gezwollen, opgezette hals wijst niet op ziekte, maar op een goed gevulde portemonnee. Alleen een ontstoken of gewonde hals kan duiden op een mogelijke ziekte.

Hamer

“Symbool van kracht door wijsheid; een teken dat men met geweld alleen uiteindelijk niets zal kunnen bereiken.”

Hand

De linkerhand is een vrouwelijk, de rechter een mannelijk symbool. De hand grijpt, werkt, houdt vast of laat los. Wie over bezige handen droomt, wordt verwezen naar werkzaamheid in het dagelijks leven. Zo kan hand in hand lopen worden uitgelegd als het aanknopen van vriendschappelijke betrekkingen.

Hengelen

Droom je dat je aan het hengelen bent, dan geeft deze droom aan dat je je geduld niet moet verliezen. Als de vis bijt, dan is een gunstige verandering in zicht. Zit je op het droge te hengelen, dan verspil je je tijd aan nutteloze zaken.

Hindernis

Droom je over een of meerdere hindernissen, dan ervaar je weerstand in je leven die je zult moeten overwinnen. Soms wijst een hindernisdroom op obstakels waar je je niet eerder bewust van was en die op deze wijze onder je aandacht gebracht worden. Bewustwording is uiteraard een voorwaarde voor het uit de weg kunnen ruimen van de obstakels.

Hol

Overnachten in een hol betekent dat je je geestelijk in een moeilijke positie verkeert waar je geen raad mee weet. Trek je je terug in een hol en wil je alleen zijn, dan heb je misschien gebrek aan sociale contacten. Slaag je erin uit het hol naar buiten te kruipen, dan ligt het ergste achter je en ga je betere tijden tegemoet. Val je echter in een hol, dan staan je moeilijke tijden te wachten.

Honden

In tegenstelling tot de kattendromen, hebben dromen over honden meestal een positieve betekenis. Een vrolijk blaffende hond brengt je prettige sociale contacten en een enthousiaste, vriendelijke hond getuigt van een grote vriendenkring. Een grote hond die hard blaft en gromt, geeft aan dat je ook enkele minder aardige vrienden heeft. Is de hond groot en sterk, maar ook vriendelijk, dan heb je een zeer machtig persoon in jouw omgeving die jou in bescherming neemt.

Hoogte

Dromen waarin je je op grote hoogte bevindt, geven aan dat je enerzijds verlangt naar grootse dingen, maar dat je tegelijkertijd bang bent voor zelfoverschatting. Voel je je echter geheel op je gemak en kijk je met plezier neer op alles en iedereen, dan heb je behoefte je te onderscheiden van de anderen en ben je niet iemand die snel genoegen neemt met minder.

I

Idolen

Komen er in jouw droom idolen voor die door jouw vrienden bewonderd worden, dan wachten hen veel problemen die het einde van jullie vriendschap zullen betekenen. Ben je degene die het idool bewondert en aanbidt, dan zul je erg weinig vooruitgang boeken in jouw werk. Door te stoppen met het bewonderen van jouw idool, verdien je eer en respect.

Ijs

IJs en bevriezing maken je erop attent dat je te koel bent en je teveel op een afstand houdt. Soms betekent het dat relaties verkoelen en dat er sprake is van psychische kilte. Komt er een wak in het ijs, dan bestaat het gevaar van relatiebreuk, maar het kan ook betekenen dat je in staat bent te breken met slechte gewoontes of bepaalde gevoelens los te laten.

Inbreker

Een inbreker verstoort je geestelijke rust en graait naar alles wat je lief en dierbaar is. Vaak komt deze inbreker als een instinctieve gedachte die je op dwaalwegen voert en je verhindert je doel te bereiken.

Inenting

Net als in het dagelijkse leven heeft een inenting in je onderbewuste te maken met een middel tot bescherming. Ben je bang voor de inenting, dan verzet je je tegen iets dat voor je eigen bestwil gebeurt. Ent jij iemand in, dan probeer je iemand iets op te dringen. Het inenten van een kind kan betekenen dat je iemand die weerloos is, probeert te beschermen tegen zijn omgeving.

Inpakken

Dromen over inpakken kondigen veranderingen aan. Belangrijk voor de interpretatie is wat je precies aan het inpakken bent. Dit bepaalt of het veranderingen ten goede of ten kwade zijn.

Insecten

Dromen over insecten geven aan dat je obstakels tegenkomt die je verhinderen jouw doel te bereiken. Heb je geen last van de insecten of weet je ze te vernietigen, dan zul je de hindernissen overwinnen en toch jouw doel bereiken. Insecten kunnen je ook vertellen dat je je veel te veel zorgen ergens over maakt. In dat geval doe je er goed aan alle symbolen uit jouw droom te overdenken en ze te gebruiken om jouw problemen op te lossen in plaats van zich er zorgen over te maken. Een bijzonder insect met een aparte betekenis is de vlinder. De vlinderdroom kan je vertellen dat het tijd voor je wordt om je te settelen en niet langer van de ene persoon of situatie naar de andere te fladderen.

Invalide

Een droom waarin je op de een of andere manier invalide bent, weerspiegelt een gevoel van minderwaardigheid, levensangst en/of een gebrek aan zelfvertrouwen. Je voelt je gewond en incapabel. Jijzelf of iemand uit je omgeving heeft duidelijk steun nodig. Zie deze droom echter niet per definitie als iets negatiefs. De droom laat je namelijk zien dat je niet alles alleen kunt doen en dat je niet altijd de beste hoeft te zijn. Het is belangrijk je eigen hulpeloosheid te aanvaarden en toe te geven.

J

Jacht

Droom je dat je op jacht gaat, dan ben je in het dagelijkse leven op zoek naar de perfecte huwelijkspartner of de ideale baas. Je jaagt het geluk na. Kom je zonder buit thuis, dan blijf je ook in het dagelijkse leven met lege handen staan en vraag je je af of je omgeving hier begrip voorop zal kunnen brengen.

Jaloezie

Droom je dat je erg jaloers bent op iets of iemand, dan wil dit zeggen dat je diep in je hart bang bent datgene wat je lief hebt, te verliezen.

Jasmijn

Vrouwelijkheid

Jeuk

Kan een fysieke oorzaak hebben, maar in de droom kan het de betekenis krijgen van bijvoorbeeld, examenvrees of jaloezie.

Jongleren

Droom je dat je aan het jongleren bent en met moeite alle ballen tegelijk in de lucht houdt? Dit geeft aan dat je op verschillende gebieden van je leven speels en vooral heel flexibel moet zijn om al je doelen en behoeften in harmonie met elkaar te kunnen brengen. Deze droom kan echter ook angst voor een beslissing of besluiteloosheid symboliseren.

Jungle

Droom je over een jungle, dan heb je te maken met problemen. Dit geldt vooral als je je een weg moet banen door een ondoordringbaar woud. De jungle is een symbool voor het leven met zijn dagelijkse beslommeringen en je persoonlijke problemen. Voel je je bedreigd en raak je in paniek omdat je de weg niet kunt vinden? Je gaat zo op in je problemen dat je niet meer helder na kunt denken. Neem afstand en blijf rustig. Vraag bijvoorbeeld iemand om advies. Soms is de oplossing heel voor de handliggend, maar zie je door de bomen het bos niet meer.

Jurk

Droom je dat je een rommelige jurk aantrekt waarin je er onverzorgd uitziet, dan wordt het tijd dat je geestelijk orde op zaken stelt. Je moet als het ware een andere jurk aantrekken om jezelf terug te vinden. De kleur van de jurk kan belangrijk zijn. Zo wijzen felle kleuren op overdreven ijdelheid. De jurk staat symbool voor de manier waarop je innerlijk in je uiterlijk tot uitdrukking komt. Dus let goed op kleuren en andere symbolen die misschien iets kunnen zeggen over je persoonlijkheid.

Juweel

Een juweel, edelsteen of sieraad symboliseert een leeg innerlijk en ijdelheid. Vaak is dit soort droom een indicatie dat je teveel waarde hecht aan uiterlijkheden en zo de werkelijke schat, het innerlijk, uit het oog dreigt te verliezen. Laat je niet misleiden door schittering en schone schijn!

K

Kaars

Mannelijk sekssymbool. Brandt de kaars helder dan wordt de liefde beantwoord. Als de kaars dooft zal men zijn doel niet bereiken.

Kabouter

Het vrolijke en grappige in het leven, ontspanning. Plezier en levensvreugde die men ontleent aan de kleine dingen des levens.

Kachel

Een warme kachel wijst op hartelijkheid in uw omgeving, een koude op liefdeloosheid. Gaat de kachel uit, dan lukken onze plannen niet.

Kalender

U bent niet tevreden met de dagelijkse sleur en probeert daaraan te ontkomen.

Kasteel

Droom je over een kasteel, dan geldt net als bij het kerkhof dat de staat waarin het gebouw verkeert, bepalend is voor de verklaring. Zie je jezelf wonend in een mooi kasteel waarin iedereen jouw bevelen opvolgt, dan staat je een gelukkig en comfortabel thuis te wachten met liefhebbende kinderen die veel voor je over hebben. Is het kasteel echter oud en verwaarloosd met afbrokkelende muren, dan doe je er goed aan wat meer aandacht aan jouw relatie te besteden. Wellicht is jouw gedrag niet zo onschuldig als je dacht en ben je zonder dat je het zich bewust bent, bezig jouw relatie ten gronde te richten.

Katten

In het algemeen zijn dromen over katten geen goed teken en fungeren zij als voorbode van komend bedrog en pech. Als je de kat wegjaagt, betekent dit dat je jouw tegenslagen overwint en dat je jouw pech weet om te zetten in geluk. Voor kattenliefhebbers hebben dit soort dromen echter een geheel andere betekenis. Als de kat mooi is, zul je een aantrekkelijk persoon ontmoeten met wie je een intieme relatie krijgt. Haalt de kat echter naar je uit en krabt hij je, dan zou je door iemand uit jouw omgeving bedrogen kunnen worden.

Kerken

Kerken staan symbool voor geluk en liefde, vooral wanneer je het gebouw van de buitenzijde bekijkt. Bevind je je in de kerk, dan kun je kleine tegenslagen krijgen die achteraf een positieve uitwerking voor je hebben. Vanzelfsprekend zijn de gebeurtenissen die zich in de kerk afspelen doorslaggevend en is het mogelijk dat de kerk slechts als achtergrond voor deze gebeurtenissen fungeert.

Kersen

Kersen wijzen op een liefdesverklaring. Droom je over zwarte kersen, dan krijg je te maken met hartstochten die tot verdriet kunnen leiden. Droom je dat je kersen aan het plukken bent, dan maak je nieuwe vrienden of haal je de banden van een bestaande vriendschap wat aan. Zoete kersen symboliseren kussen, terwijl zure zorgen voor teleurstelling.

Kist

Is de kist gesloten, dan moeten wij een geheim bewaren. Is de kist geopend, dan krijgen wij iets te horen wat ons gelukkig maakt.

Koetsen

Dromen over koetsen zeggen je dat extra voorzichtig moet zijn, wil je niet het onderwerp van roddel en geruchten worden. Zit je in de koets, dan zullen er allerlei beschamende vragen aan je worden gesteld die betrekking hebben op iemand met wie je vroeger een relatie hebt gehad. Is de koets oud en versleten, dan kunnen de geruchten de kop in worden gedrukt zonder dat jouw aanzien te zeer wordt aangetast.

Konijnen

Dromen over konijnen hebben veelal een positieve betekenis. Een droom over een konijn zegt je dat succes op zakelijk vlak bijna onvermijdelijk is. Ook op andere gebieden lacht het geluk je toe. Dromen over witte konijnen voorspellen trouw van een geliefde. Spelende konijnen zeggen dat kinderen bij zullen dragen aan jouw levensgeluk. Dit hoeven echter niet per definitie jouw eigen kinderen te zijn.

Kooi

Teken dat gevoelens worden onderdrukt. Zit men zelf in de kooi dan duidt dit op minderwaardigheidscomplexen die ons verhinderen om ons in het dagelijks leven zo te gedragen als wij innerlijk wensen.

Krokodil

Wanneer je droomt over een krokodil, kan dat verschillende betekenissen hebben. Doet de krokodil niets en hangt hij wat lui rond, dan is dit een waarschuwing. Er is iemand die je jouw geluk of rijkdom niet gunt en probeert je te dwarsbomen. Zit de krokodil je achterna, dan neemt jouw zakelijk succes toe. Krijgt hij je te pakken en bijt hij je, dan wacht je teleurstelling in de liefde en op het werk. Kom je in jouw droom echter een dode krokodil tegen, dan ga je grote voorspoed tegemoet en zullen zelfs jouw stoutste dromen werkelijkheid worden.

Kus

Vereniging, verbinding en geluk. Innige nabijheid, geestelijke communicatie, men wil met de gekuste nauwer contact hebben of misschien een ruzie bijleggen.
Laat komen Wie in de droom te laat komt wordt er volgens de Oude Egyptenaren op gewezen, dat hij een kans laat glippen.
Lachen Is te beschouwen als opluchting van de geest, het feit dat een lastige situatie voorbij is.

L

Lade

Bij dromen over lades is het belangrijk of de lade open of dicht is. Een open la wil zeggen dat je een beetje te goed van vertrouwen bent. Is de la afgesloten, dan moet je je afvragen of je de mening van anderen niet teveel afwijst.

Lampen

Lampen zijn ook veel voorkomende voorwerpen. Het soort lamp waarover je droomt, is niet echt van belang. Wel of de lamp is aangestoken of niet. Droom je dat je een brandende lamp draagt, dan ben je verzekerd van succes en status in jouw werk. Ontploft de lamp, dan zorgt jouw ondoordachte gedrag ervoor dat sommige van jouw vrienden zich tegen je keren. Steek je de lamp aan, zodat deze licht geeft, dan krijg je een onverwachte meevaller of beloning. Wordt de lamp gedoofd, dan zul je een bericht over ziekte ontvangen. Dit hoeft niet perse betrekking te hebben op jezelf. Droom je over een gebroken lamp, dan staat je nogal wat pech te wachten. Je doet er goed aan alle aspecten van de droom rustig te overdenken om erachter te komen hoe je dit ongeluk af kunt wenden.

Lawaai

Kondigt een onrustige periode in het prive-leven aan.

Lawine

Een lawine symboliseert het dreigende gevaar dat je wel ziet aankomen, maar niet kunt vermijden. Je moet dus proberen in het dagelijkse leven dapper te zijn en stand houden ondanks alle moeilijkheden.

Lelie

De lelie is een symbool van macht en heeft in tegenstelling tot de meeste andere bloemen, geen erotische betekenis. Droom je dat je een mooi, bloeiend boeket lelies vast hebt, dan gaat het je goed en zul je binnenkort een leidinggevende positie krijgen. Zijn de lelies uitgebloeid of gooi je ze weg, dan moet je ervoor oppassen dat je geen misbruik maakt van je machtspositie.

Licht

Droom je over een licht dat plotseling straalt in de duisternis, dan zul je eindelijk de waarheid achterhalen of een antwoord vinden op een vraag waar je al geruime tijd mee worstelt. Zie je een gedimd licht, dan zul je slechts een deel van de oplossing vinden.

Lift

Die ons naar een hogere etage brengt:: met behulp van anderen zullen we het ver brengen.

Lijk

Dromen waarin lijken voorkomen of waarin moord, dood of sterven centraal staan, kunnen een waarschuwing zijn. Misschien draag je iets met je mee dat je belemmert in je ontwikkeling. Het lijk kan een afgestorven deel van je persoonlijkheid symboliseren of misschien ook oud zeer. Een lijk hoeft niet per definitie een negatief symbool te zijn. Een dergelijke droom kan namelijk ook aangeven dat je in staat bent iets te beǮindigen en los te laten.

Litteken

Een litteken symboliseert psychische wonden die je in het verleden hebt opgelopen. Dit ligt nu achter je, dus probeer nu te werken aan je genezing. Het helen van je wonden geeft je de mogelijkheid oude problemen op te lossen en het verleden achter je te laten.

Lopen

Het lopen op het levenspad. Langzaam lopen: u komt er alleen maar met overleg, al zult u hier en daar de aansluiting missen. Hard lopen: u wilt iets zo snel mogelijk verwezenlijken. Wandelen is altijd een goed voorteken.

M

Maan

De maan symboliseert vrouwelijkheid en de moederfiguur. In de dromen van vrouwen wijst het maansymbool op het aanvaarden van de eigen vrouwelijkheid, maar ook van bepaalde stemmingen of gevoelens. Soms staat de maan voor de schaduwkant van je karakter of voor je onderbewuste.

Mantel

Droom je over een mantel, dan heb je een geheim dat je graag voor jezelf wilt houden. Misschien heb je een liefde die je in alle stilte wilt koesteren? Het aantrekken van een nieuwe mantel geeft aan dat je indruk gaat maken op je omgeving en dat die veel begrip voor je zal opbrengen. Een oude mantel geeft aan dat je je te introvert gedraagt. Een te wijde of te korte mantel wil zeggen dat je weliswaar een geheim met je meedraagt, maar dat het je gemakkelijk ontglipt.

Markt

“In de drukte kunt u zichzelf verliezen; u wordt verward door het grote aanbod. We staan voor een zware beslissing en zullen niet onmiddellijk bereiken waarnaar we streven.”

Masker

Het dragen van een masker geeft aan dat je je ofwel graag anders aan de buitenwereld zou willen tonen, ofwel dat je de mogelijkheid in je hebt je anders te presenteren. Veelal wijst het echter op een minderwaardigheidscomplex en weinig zelfvertrouwen. Een masker kan ook bedrog, erotisch avontuur en verleiding symboliseren.

Massage

Een genotvolle, erotische en ontspannende gebeurtenis. Dit beeld drukt in de droom vaak een behoefte aan meer lichamelijk contact uit of ook dat men ‘zijn huid duur’ zou moeten verkopen.

Melk

Melk is altijd een positief symbool en geeft aan dat je onbaatzuchtig bent. Daarom nemen veel mensen je graag in vertrouwen als het gaat om geld en degenen die hen lief zijn. Droom je dat je melk drinkt, dan ben je zeer geliefd. Mors je melk of laat je melk aanbranden, dan maak je je teveel zorgen over problemen van voorbijgaande aard.

Mes

Men geeft zich over aan zijn driften. Wie een mes slijpt komt in de verleiding om zijn partner te bedriegen.

Meubels

Meubels symboliseren jouw karakter als zijnde de inrichting van jouw psyche. Belangrijk voor de interpretatie zijn het soort inrichting en de staat waarin de meubels verkeren.

Mist

Droom je dat je door de mist of de nevel ronddwaalt, dan voel je je doelloos en kom je zoveel problemen tegen op je weg dat je niet goed weet hoe je verder moet. Is de mist zo dicht dat je niets meer kunt zien, dan moet je je in het dagelijkse leven meer op anderen verlaten, want op eigen kracht red je het niet.

Moeras

Droom je over een moeras, modder of drijfzand, dan durf je bepaalde gevoelens niet te uiten uit angst erin te verdrinken. Het is, vooral in de dromen van mannen, enerzijds een verlangen en anderzijds juist een angst voor de chaos van emoties. De rationele kant van je karakter verzet zich tegen het uiten van je gevoelens uit angst de controle te verliezen.

N

Naaktheid

Dromen over naaktheid komen vaak voor. Meestal geeft zo’n droom aan dat je bang bent voor de (naakte) waarheid of om je ware gezicht te laten zien. Naaktheid kan ook natuurlijkheid, eerlijkheid en openheid symboliseren. Vaak voel je je in zo’n droom echter verre van comfortabel in deze natuurlijke situatie. Je naaktheid symboliseert dan armoede of psychische ontbloting. Zelden hebben dit soort dromen een erotische betekenis.

Naald

Naalden symboliseren de kleine onaangename gebeurtenissen in het leven die je helaas niet kunt vermijden. Deze irritaties of vervelende karweitjes kunnen tot ruzie leiden.

Naam

Hoor je in je droom je eigen naam roepen, dan is dit een waarschuwing voor gevaar! Zie je je naam alleen geschreven op een vel papier, dan kan dit betekenen dat je een eervolle vermelding of een flinke beloning te wachten staat. Droom je dat je een document ondertekent, dan is het verstandig voorzichtig te zijn met het sluiten van overeenkomsten.

Narcose

“Het verdovingsmiddel dat het onderbewustzijn ons toedient; een waarschuwing om ons in het dagelijks leven wat rustiger te gedragen.”

Navel

Centreren of egocentriciteit. Bij mannen dikwijls een moederbinding.

Neerslaan

Droom je dat je iemand neerslaat, dan heb je in het dagelijkse leven haatgevoelens voor iemand, maar probeer je die te negeren. Pas als je je ware gevoelens onder ogen ziet en ze erkent, kun je je erover heen zetten.

Neerstorten

Droom je dat je neerstort, dan word je gewaarschuwd voor overdreven nuchterheid. Stel je open voor nieuwe dingen en laat je ongepaste arrogantie en achterdocht als het ware, vallen.

Negen

Dit getal drukt volstrekte harmonie uit(drie maal drie), het streven naar waarheid.

Net

Droom je over een net, dan wil je misschien iets of iemand proberen op te vangen of te pakken te krijgen. Raak je in het net verstrikt, dan ben je bang je onafhankelijkheid te verliezen. Het kan wijzen op verleiding en het bedrieglijke van seksualiteit. Laat je niet misleiden door gladde praatjes, maar volg je intuitie Een net kan ook jouw verbinding en contact met je omgeving symboliseren.

Neus

Een neus heeft een mannelijk-seksuele betekenis. Droom je als vrouw over een neus, dan ben je waarschijnlijk erg tevreden met je partner. Als de neus lelijk is of gewond, dan is natuurlijk het tegenovergestelde het geval. Dromen over een neus kan ook aangeven dat je bijtijds lucht krijgt van bepaalde feiten, wat in jouw voordeel kan werken. Soms zegt een droom over een neus je dat je je neus niet teveel in andermans zaken moet steken.

Notendop

Kleine ruimte, benauwdheid, maar ook bescherming en zekerheid.

O

Oase

Droom je over een oase, dan zul je zeer binnenkort een uitweg vinden uit een moeilijke situatie waarin je je bevindt en eindelijk kunnen genieten van je welverdiende rust. Verlaat je in je droom juist een oase, dan kan dit betekenen dat je je juist weer op vijandig gebied gaat begeven of dat je iemand bent die het avontuur zoekt met alle risico’s van dien.

Oester

Luxe, sociale promotie, verlangen naar materiele weelde.

Ogen

Heb je een droom waarin je jouw ogen bezeert, dan probeert iemand je te benadelen in een zakelijke deal. Draag je een blinddoek dan sluit je jouw ogen voor de waarheid die zich wil openbaren. Drijvende ogen die nergens aanvast zitten betekenen veel geluk. Zeer grote ogen voorspellen een naderende erfenis en donkere ogen brengen je romantiek.

Olifant

De olifant is over het algemeen een symbool van moederlijke bescherming. Dergelijke dromen geven aan dat je je zeker voelt van jezelf en dat jou niet snel iets zal overkomen.

Onderbroek

De angst in mannendromen om in een gezelschap door de mand te vallen, zich zelfs belachelijk maken.

Ontvoering

Ontvoering staat voor blokkade van driften. Verdringing van minderwaardigheidsgevoelens. Men verlangt ernaar om uit zijn huidige situatie weggesleurd te worden, en is echter zelf niet actief genoeg om zelf wat te doen.

Oorlog

Kan veroorzaakt worden door eigen herinneringen en angsten. Ook kan oorlog in de droom een teken zijn dat wij ons in een moeilijke geestelijke toestand bevinden.

Operatie

Uw levensstijl moet drastisch worden gewijzigd, opdat u uw geestelijk evenwicht zult hervinden.

Opgraven

Het opgraven van een voorwerp, of soms een lijk, is een droom die veroorzaakt wordt door je slechte geweten. Innerlijk ben je onrustig en niet in evenwicht.

Opmaken

“Als wij ons opmaken trachten wij iets te verbergen; wellicht verhullen wij onze onzekerheid achter schijnbare arrogantie. Zien wij in de droom zwaar- opgemaakte mensen, dan zullen wij voorzichtig moeten zijn in de keus van nieuwe kennissen.”

Optocht

Zijn wij een optocht, of lopen wij daar zelf in mee, dan voelen wij ons niet meer thuis in onze huidige werkkring. Wij moeten bij onszelf overleggen of een verandering misschien zinvol is.

Oren

Dromen over oren waarschuwen je tegen luistervinken met slechte bedoelingen. Als je droomt over oorpijn, dan is het mogelijk dat je binnenkort iets ten ore komt dat je diep zal kwetsen. Draag je in jouw droom oorbellen, dan kun je goed nieuws verwachten. Zie je gebroken oorringen, dan zou je het slachtoffer van gemene roddel op het werk kunnen worden.

Ouders

Dromen over jouw ouders kunnen grote invloed op je hebben en om de droom helemaal te kunnen begrijpen, moeten alle aspecten van de droom in de verklaring worden betrokken. Veelal staan dromen over een vader symbool voor de autoriteit die deze ouder over je heeft gehad. Ook kan de vader staan voor kracht, macht of discipline. Dromen over moeders voorspellen meestal een gelukkige afloop met betrekking tot de liefde, aangezien de moeder een symbool is van liefde, bescherming en voeding van zowel lichaam als geest. Droom je over jouw schoonouders, dan wacht je een situatie die je in verlegenheid zal brengen.

Oven

Belangrijk als je over een oven droomt, is of de oven warm of koud is. Een hete oven duidt op hartelijkheid in je omgeving, maar een koude oven op liefdeloosheid. Gaat de oven uit, dan zullen je plannen mislukken en ook op zakelijk gebied gaat het je niet voor de wind.

P

Paarden

Wanneer je droomt over een horde wilde paarden, kan dit het resultaat zijn van jouw verlangen bevrijd te zijn van zorgen en verantwoordelijkheid. Het berijden van een donker paard voorspelt je succes in jouw werk, maar de middelen die je gebruikt om jouw doel te bereiken zijn niet altijd even zuiver. Droom je over witte of paarden in lichte kleuren, dan kun je zeker zijn van rijkdom of liefde.

Paddestoelen

Droom je dat je paddestoelen ziet staan of ze verzamelt, dan ben je je bewust van je eigen zwakheden, maar ook van die van anderen en daar doe je je voordeel van. Het eten van paddestoelen geeft aan dat je iemand bent die met snel tevreden is.

Pakje

Moeite, zorgen en lasten, die men dragen moet, maar ook een geschenk. Door het uitpakken van het pakje verwerft men vaak meer zelfkennis.

Paraplu of parasol

Een paraplu of parasol kan een symbool voor bescherming zijn en daarmee voor veiligheid en gezag. Een geopende paraplu wijst op de bescherming die de drager van de paraplu biedt. Zoek je beschutting onder of achter een paraplu, dan zou dit een vlucht uit de werkelijkheid of zelfs levensangst kunnen symboliseren.

Parels

Voorspellen verdriet. Krijgt men ze cadeau, dan komt er rouw over het huis. Schenkt men iemand parels, dan valt men bij andere mensen ondanks al zijn goede bedoelingen kennelijk niet zo in de smaak.

Pauw

De pauw is een symbool voor ijdelheid, narcisme en hoogmoed. Dit dier geeft echter ook de schoonheid van de ziel weer en laat zien hoe kleurrijk en veelzijdig de eigen persoonlijkheid is. Dromen over pauwen kunnen wijzen op veranderingen in je leven.

Peer

De peer is een vrouwelijk seksueel symbool, dat eventueel het begin van een zwangerschap kan aankondigen.
Perron Station, staat symbool voor afreizen en wachten. Vaak ook het ontmoeten van anderen.

Piano

Een piano geeft de verscheidenheid aan gevoelens weer. De met je linkerhand gespeelde lage tonen zijn een symbool voor je innerlijk en de met je rechterhand gespeelde hoge tonen vertegenwoordigen het uiterlijke van je karakter. Belangrijk is of er toetsen vast zitten, want daar kan sprake zijn van frustratie. Het pianospelen zelf kan, net als het bespelen van andere muziekinstrumenten, een erotische betekenis hebben.

Pijl

“Op ons afgeschoten pijlen zijn de kleine achterbakse streken die ons door sommige mensen worden geleverd; soms verwijzen ze ook naar de kracht die wij dagelijks nutteloos verspillen. Als we zelf pijlen afschieten dienen wij wat voorzichtiger te zijn met ondoordachte uitlatingen.”

Pottenbakker

Hij geeft ons leven een andere vorm. Zijn wij zelf de pottenbakker, dan moeten we op eigen houtje proberen ons leven te veranderen.

Pruik

Het dragen van een pruik geeft aan dat je de kracht die je verloren bent, terug wil vinden. Vaak is zo’n droom een waarschuwing dat je niet met vreemde veren moet pronken. Zie je anderen pruiken dragen, dan moet je voorzichtig zijn met het sluiten van nieuwe vriendschappen.

Q

Quarantaine

Waarschuwt voor isolatie en ziekte. In psychisch opzicht wordt hier iets verspreid(besmetting) of uitgebroed.

R

Raadsel

“Oplossen: een gunstige voorspelling; wij zullen de slag van ons leven slaan. Raadsels die onoplosbaar zijn voorspellen problemen die niet gemakkelijk kunnen worden overwonnen, of op verkeerde beslissingen in ons zakenleven.”

Radio

Communicatie, informatie en (psychische) nieuwsberichten. Innerlijke dialoog. Een radio horen: naar de eigen innerlijke stem luisteren.

Ravijn

Dromen over ravijnen kunnen heel bedreigend overkomen. Het dromen over een pad dat tussen bergen door slingert, kan aangeven dat je te maken hebt met geestelijke beklemming waar alleen jij zelf een uitweg uit kunt vinden. Zie je iemand anders in een ravijn, dan zal zich een gelegenheid voordoen waarbij jij iemand uit je naaste omgeving uit een benarde situatie kunt redden.

Regen

Net als regen neervalt uit de hemel en de aarde vruchtbaar maakt, geeft regen in een droom aan dat je de vruchten zult plukken van je werk of van de door jou geschonken liefde. Datgene waarop je hoopt zal in vervulling gaan. Maar droom je van striemende regen die je verblindt, dan kun je beter rekening houden met een vergeefse strijd en een uitzichtlozen of onbeantwoorde liefde.

Reizen

Heeft altijd iets te maken met verandering van standpunt, met het doel van ons leven. Dikwijls wordt aangegeven waar wij graag zouden verblijven, maar ook wat wij wensen te ontvluchten.

Rennen

Dromen waarin wordt gerend geven net als sommige vliegdromen aan dat je zou willen ontsnappen aan een bepaalde situatie of een bepaald persoon. Als je erin slaagt weg te rennen van iets of iemand, dan zul je erin slagen datgene waar je bang voor bent, te overwinnen. Als je weg zou willen rennen, maar hier niet toe in staat bent, zegt dit iets over jouw karakter. Je hebt een gebrek aan zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Stel voor jezelf een aantal haalbare doelen en probeer hieraan vast te houden. Je zult zien dat je meer kunt dan je denkt!

Ring

Een ring, maar ook een cirkel, staat symbool voor je bereidheid of je vermogen je te binden. Het is een totaliteitssymbool, dat echter ook op ijdelheid kan wijzen.

Rivier

Rivieren en water symboliseren de levensstroom en het verstrijken van de tijd. De riviertocht is dan vaak een symbool voor je levensweg. Word je meegesleurd door wilde stromen, dan kamp je met problemen omdat je bepaalde verlangens onderdrukt. Let erop hoe het water zich beweegt en hoe de oever eruit ziet. De aanwezigheid van een brug over het kolkende water kan de oplossing voor je problemen symboliseren.

Robot Computer

Er ontbreekt een levende geest. De verstikkende geest overheerst. Aan de andere kant neemt een robot ook het werk uit handen.

Roer

Men heeft een vaste koers, een doel nodig. Vastbeslotenheid.

Rood

Rood is de kleur van bloed en van vuur. De kleur rood is tegelijk strijdbaar en hartstochtelijk. Een iets zachtere kleur rood geeft liefde en barmhartigheid weer. Wat precies de functie van de kleur in jouw droom is, moet worden afgeleid uit de eventueel andere aanwezige symbolen in je droom.

Rozen

Wijzen op geluk en voorspoed. De grote bloemen symboliseren geestelijke rijkdom, de doornen verwijzen naar het leed dat in het leven onvermijdelijk is.

Rug

Sla je in jouw droom iemand op de rug, dan kan dit betekenen dat je geld zult verliezen. Zie je een blote rug, dan kun je beter geen geld aan iemand uitlenen. Als de rug van iemand van het andere geslacht is, ben je dubbel gewaarschuwd. Wanneer iemand je de rug toekeert, krijg je te maken met jaloerse gevoelens.

S

Salade

Behoefte aan de natuur en gezondheid. Vaak ook een opwekking om gezonder te eten.

Schaap

Geduld, domheid en landelijke romantiek, maar ook overgave en onschuld. De wol van het schaap staat voor warmte, bescherming en behoefte aan affectie.

Schaar

De schaar is over het algemeen een symbool met een niet al te positieve betekenis en brengt veelal ruzie en ergernis met zich mee. Krijg je een schaar cadeau, dan zal de band die je met de gever van de schaar verbroken worden. Knip je met de schaar, dan zul je afscheid moeten nemen van iets of iemand in je leven. Zie je iemand anders knippen, dan wil dit zeggen dat je je niet met onbelangrijke zaken moet bezighouden of dat je je moet bevrijden van geestelijke ballast.

Schatzoeken

“Schatzoeken en niets vinden: men jaagt een illusie na, overigens zonder daar schade door te leiden. Een schat opgraven: waarschijnlijk zult u bedrogen uitkomen; onze financiÇ®le situatie is dermate benard dat wij ons aan een strohalm vastklampen. Begraaft men een schat, dan wil iemand die u altijd gunstig gezind is geweest bedriegen. Begraaft iemand anders een schat, dan wil een vriend of verwante ons een lelijke streek leveren.”

Schijnwerper

Belangrijk in dit soort dromen is op welk voorwerp of op welke persoon de schijnwerper gericht is. Dit voorwerp of deze persoon houdt namelijk verband met een zeer gunstige gebeurtenis waar deze droom je op wil attenderen. Wordt de schijnwerper op jou gericht, dan zijn er mensen in je omgeving die weten wat jouw bedoelingen zijn en denken een spelletje met je te kunnen spelen.

Schrijven

Een droom waarin jij zelf of iemand anders schrijft, is een waarschuwing dat je niet op mondelinge afspraken kunt vertrouwen, noch van jezelf, noch van anderen. Zorg er dus voor dat je alle belangrijke overeenkomsten en beloftes op papier laat vastleggen, ook al lijkt dit nu onnodig.

Sex

Niet altijd moeten erotische dromen gezien worden als de bevrediging van een lust. In veel gevallen wil het onbewuste ons wijzen op problemen in onze relaties. Dromen dat u een plezierige seksuele relatie heeft, of hebt gehad, voorspelt geluk en tevredenheid bij de omgang met anderen. Dromen dat anderen seks bedrijven voorspelt dat u verstoken zult blijven van een succesvolle en gelukkige relatie. Dromen over seks waar u geen plezier aan beleeft is een waarschuwing dat u overweegt iets te ondernemen wat u, als het ten uitvoer wordt gebracht, een schuldgevoel zal geven.

Slangen

Dromen waarin slangen centraal staan, zijn over het algemeen minder positief. De slang staat van oudsher symbool voor het kwaad en is dan ook veelal slecht voorteken. Komt er 1 slang in jouw droom voor en voel je je door hem bedreigt, dan geeft dit aan dat je een grote vijand hebt die je tegenwerkt. Ook kan deze droom een waarschuwing zijn tegen fysiek gevaar waaraan deze vijand jou wil onderwerpen. Droom je van vele krioelende slangen, dan betekent dit dat je weinig geluk te wachten staat op het gebied van zaken of in de liefde. Slaag je erin de slang uit jouw droom te verslaan en te doden, dan zul je jouw tegenslagen te boven komen of zegevieren over jouw vijand.

Sleutel

Droom je over een sleutel, dan kan dit verschillende dingen betekenen. Verlies je jouw sleutel, dan staat je een onplezierig avontuur te wachten, maar vindt je andermans sleutel terug dan betekent dit geluk in jouw privǸ leven. Zie je in jouw droom gebroken sleutels, dan zul je veel ruzie en wellicht een scheiding op jouw pad vinden. Geef je jouw sleutel weg, dan loop je het risico personen of situaties verkeerd in te schatten, dus wees niet te snel in jouw oordeel!

Sleutelgat

Droom je over een onvindbaar sleutelgat, dan zou je wel eens op het punt kunnen staan een vriend te kwetsen zonder dat je dit zelf in de gaten hebt.

Spinnen

Bijna alle dromen over spinnen zijn echte geluksdromen. Zie je in jouw droom een spin tegen een muur oplopen, dan zal jouw diepste wens binnenkort in vervulling gaan. Zit de spin in zijn web, dan zal jouw harde werk zijn vruchten afwerpen en zullen jouw inkomsten toenemen. Gaan jouw droom over een spin zittend op een telefoontoestel, dan kan je een telefoontje verwachten waar je veel aan zult hebben. Meestal geldt, hoe groter de spin, des te meer geluk je te wachten staat.

Spook of Geest

Hier worden vaak de zogeheten levensgeesten bedoeld, dus datgene wat de mens tot mens maakt. Waarschuwing voor illusie en verkeerde inzichten. Spoken zijn dikwijls een uitdrukking van schuldgevoelens en een knagend geweten. Wanneer dergelijke beelden te vaak met angst vergezeld gaan, kan men het beste hulp inroepen. Dit droombeeld wekt vaak op tot een beter begrip en verstandige toepassing van de eigen geestesvermogens.

Spuit

Een spuit in een droom staat symbool voor het mannelijke lid. Angst voor de spuit in de droom betekent seksuele geremdheid.

T

Taart

Beloning, voeding als blijk van genegenheid, die men krijgt of geeft. Psychische en geestelijke behoeften.

Tatoeage

Moed, vermetelheid en mannelijkheid. Met zijn huid pronken en een excentrieke even zo goed als zintuiglijke en veelzeggende presentatie van zichzelf.

Teddybeer

Dromen over een teddybeer of een pop zijn vaak een uiting van het verlangen naar geborgenheid en het kind zijn. Maar het kan ook betekenen dat je graag kinderen zou willen hebben.

Telefoon

Droom je dat je wordt opgebeld, dan kan dit betekenen dat je een toezegging zult ontvangen die van belang is voor je werk of je privǸ-leven. Bel je zelf iemand op, let dan op welk nummer je kiest. Vaak is dit namelijk een waarschuwing tegen schadelijke invloeden uit je omgeving.

Telegram

Ontvangen maar niet kunnen ontcijferen: wij storten ons in een onoverzichtelijke avontuur. Lezen we de tekst zorgvuldig, dan kan dit ons helpen bij de uitleg. Versturen wij een telegram dan wijst dat op overhaast handelen.

Televisie

Interesse, gesteld zijn op contact of juist contactarmoede, afstomping, oppervlakkigheid en afleiding. Eventueel een spiegelbeeld van de droom. Zoeken naar orientatie. Het programma waar u naar kijkt geeft de innerlijke stemming van de dromer weer.

Tijger

Symboliseert het driftleven in ons, evenals de stier, maar minder blindelings. Wie van een tijger droomt is vitaal, een gedreven mens, maar schiet zijn doel dikwijls voorbij. Zit de tijger in een kooi, of vecht men met goed gevolg met hem, dan duidt dit er op dat men zijn driften beheerst.

Tong

De tong heeft in dromen een geestelijke betekenis. Zie je je eigen tong in de spiegel, dan geeft je onderbewuste je de raad dat je in een bepaald geval beter kunt zwijgen. Zie je de tong van anderen, dan moet je oppassen voor kwaadsprekers en lasterlijke praat. Doe er niet aan mee!

Trap

Ook een trap komt regelmatig in dromen voor. Loop je een trap op, dan geeft dit aan dat jouw inzet beloond zal worden en dat alles wat je onderneemt een gunstige uitkomst zal hebben. Loop je echter een trap af, dan krijg je te maken met tegenslagen. Struikel of val je terwijl je een trap beklimt, dan krijg je een gelukkig huwelijk of een goede relatie, maar val je naar beneden dan is het voor jou raadzaam je conventioneler op te stellen om het respect van jouw omgeving te verdienen.

Treinrails

Droom je over een treinrails, dan wil dit zeggen dat zogenaamde vrienden je willen dwarsbomen in jouw werk. Als je niet oppast zal dit het einde van jouw carriere betekenen, dus je doet er goed aan uit te vinden wie jouw echte vrienden zijn. Droom je over een rails waarop een of andere versperring te zien is, wees dan op jouw hoede voor buitenstaanders die je willen benadelen. Loop je over de rails, dan zul je erin slagen jouw huidige situatie te handhaven door op juiste wijze bepaalde financiele zaken af te handelen.

Tuin

Het meest besloten deel van onze geest. Vaak omsloten door een muur en slechts toegankelijk door een smalle toegang. De situatie van ons innerlijk laat zich afleiden uit de toestand waarin de tuin zich bevindt. Een wandeling door een fraaie tuin wijst er volgens de Oude Egyptenaren op dat u een gelukkig leven zult leiden. In erotische mannendromen is de tuin ook vaak het lichaam van de vrouw, het paradijs waarnaar men op zoek is.

Tulp

Tulpen in volle bloei zijn een teken van een uitstekend huwelijksleven en vriendschappen die zich positief ontwikkelen. Zijn de tulpen uitgebloeid, dan verwelken ook je diepste en mooiste gevoelens voor iets of iemand.

U

Ui

Een droom over een ui heeft een goed effect op je gezondheid. Het eten van een ui geeft aan dat je nieuwe kracht zult ontvangen, waardoor je beter in staat bent je werk te doen. Droom je dat je een ui krijgt van iemand, dan wil dit zeggen dat je in het dagelijkse leven teveel hooi op je vork neemt en in kracht tekort schiet om jouw extreem hoge doelstellingen te bereiken.

Uil

De uil is een symbool voor wijsheid. Aangezien uilen in het donker kunnen zien, kan een uildroom ook betekenen dat je het gevoel hebt dat iemand je geheel doorgrondt. Dit kan je een beangstigend gevoel bezorgen. Deze droom kan echter ook een waarschuwing zijn om je erop attent te maken dat je vroeg of laat door de mand zult vallen en dat het dus misschien beter is je ware gezicht te laten zien. Uilen worden tenslotte ook geassocieerd met intuitie

Uitkijktoren

Een uitkijktoren is een symbool voor overzicht. Deze droom kan een waarschuwing zijn voor hoogmoed en meerderwaardigheidsgevoelens.

Uitkleden

Droom je dat je je vrijwillig of gedwongen uitkleedt? Dit kan wijzen op je behoefte of de noodzaak de waarheid te vertellen. Openheid en jezelf blootgeven zijn de belangrijkste thema’s uit deze droom. Het is echter ook mogelijk dat je gewaarschuwd wordt voor onbeschaamdheid of om je te laten weten dat je meer afstand moet bewaren ten opzichte van een zeker persoon uit je omgeving.

Uitstapje

Ontspanning, plezier en verandering van plaats. Bekend droombeeld in perioden van overwerktheid.

Uitzicht

Symboliseert overzicht en bewustzijn. Houdt nagenoeg altijd verband met de toekomst. Het uitzicht dient zich in de droom vaak aan als een weerspiegeling van de ogen en de eigen gezichtskring, d.w.z. het weerkaatst de persoonlijke identiteit.

Uniform

Autoriteit. Zelfbevestiging, eerzucht en machtswellust. Echter ook gebrek aan zelfbewustzijn en/of zwakke ego. Het uniforme duidt ook op het ontbreken van individualiteit.

Urn

Een urn geeft aan dat je binnenkort iets treurigs mee zult maken, maar geen sterfgeval.

V

Vaas

Een vaas waarin bloemen(symbolisch voor de beste gevoelens)staan wordt meestal in verband gebracht met seksuele verlangens. Is de vaas leeg, dan wordt de liefde niet beantwoord. Zetten wij er bloemen in, dan verbetert een bestaande verhouding. Zien we een met bloemen gevulde vaas voor ons staan, dan wijst dat op een gezond liefdeleven dat niet door invloeden van buitenaf heeft te lijden. Breekt de vaas echter, dan breekt men met iemand die men dacht lief te hebben.

Vader

Overbrenger van de levenswetten. De archetypische vaderfiguur staat voor het verlangen naar zekerheid, orde, autoriteit, doorzettingsvermogen en bewustzijn. Hij is vaak een uiting van een slecht geweten. In geval van vaderproblematiek komt het vaak voor dat de gedroomde vader als paus of in laatste instantie God de Vader de wereld van de droom stuurt en beschikt.

Vakantie

Een droom over vakantie geeft aan dat je behoefte hebt aan een moment voor jezelf. Je hebt een sterk verlangen om te ontsnappen aan je verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de activiteiten welke betrekking hebben op de vakantie, verwijst deze droom ook naar familieaangelegenheden, een persoonlijke houding of een of andere moeilijkheid.

Val

Moeilijke situatie, gevangen zitten, meer nadenkendheid en voorzichtigheid zijn geboden.

Vallen

Een droom die de meeste mensen wel eens hebben meegemaakt, is de droom waarin je ergens vanaf of in valt. Droom je dat je valt zonder bang te zijn, dan zul je kleine tegenslagen ondervinden die je met weinig moeite te boven weet te komen. Jaagt de val je echter veel angst aan, dan zal het je grote strijd kosten jouw problemen te baas te worden. Raak je gewond door jouw val of bezeer je je, dan loop je het risico enkele dierbare vriendschappen te verliezen.

Vallende ster

Is het opflitsen van een bevrijdende gedachte. Vallende sterren wijzen er op dat wij ons verstand moeten gebruiken wanneer ons in ons werk iets tegenzit.

Vals geld

Oneerlijkheid en huichelarij. Men leeft verkeerd, meer in het bijzonder te materialistisch. Angst om te verarmen.

Vampier

Schuldgevoelens, men voelt zich leeggezogen. Dikwijls worden zulke dromen opgewekt door depressieachtige stemming.

Verdwalen

Als de dromer er niet in slaagt om uit een bos of een onoverzienbare situatie te geraken, ligt er een schaduw over zijn toekomst: hij weet niet goed hoe hij zijn zijn mogelijkheden moet toepassen.

Veren

“U drijft op de wind nu eens hier, dan weer daarheen; het is het wispelturige in ons karakter dat het onderbewustzijn ons door middel van de droom kenbaar wil maken.”

Vissen

Vissen voorspellen veel geluk, tenzij de vis een karper is. In dat geval kan jouw droom een waarschuwing zijn dat je door jouw huidige gedrag en manier van optreden je de kritiek van anderen op de hals zou kunnen halen. Een vis die in helder water zwemt geeft aan dat je persoonlijke rijkdom en macht zult verkrijgen. Zie je op de markt een dode vis liggen, dan is staat je teleurstelling te wachten. Het bereiden en het eten van vis wil zeggen dat jouw inzet beloont zal worden.

Vlam

Het hellevuur staat symbool voor de eeuwige straf, het vagevuur staat symbool voor zuivering. Vuur in het algemeen symboliseert de driftmatigheid en daadkracht in zowel de man als vrouw. ‘Met vuur spelen’ staat voor een sterke aanduiding om voorzichtig te zijn.

Vliegen

Dromen waarin je vliegt zijn meestal goede voortekens, vooral wanneer je veel plezier aan het vliegen beleeft. Ken je geen angst en maak je je geen zorgen tijdens jouw vlucht, dan zullen geluk en overvloed jouw pad kruisen. Zijn jouw vleugels zwart en vlieg je erg hoog? Bereid je dan voor op een zware teleurstelling. Soms kan het vliegen betekenen dat je je in een benarde positie bevindt waaruit je letterlijk zou willen wegvluchten. Door weg te vliegen wil jouw onderbewuste als het ware aan alle problemen ontstijgen. Het opstijgen kan in eerste instantie wat moeite kosten, maar eenmaal in de lucht voel je je weer vrij en onbezorgd. Ga jouw problemen in het echte leven niet uit de weg en zet door. Na het oplossen van jouw problemen zul je de rust en bewegingsvrijheid vinden waar je zo hard aan toe bent.

Vliegveld

Een droom over een vliegveld bijvoorbeeld komt voort uit jouw verlangen om net als de reizigers op dit vliegveld, jouw koffers te pakken en de wereld af te reizen. Droom je echter over een verlaten en leeg vliegveld, dan zullen jouw eigen reisplannen worden veranderd of worden uitgesteld.

Vlinder

De Oude Egyptenaren vergeleken de vlinder al met het onbestendige geluk van de mens. Ziet men zichzelf als vlinder, dan fladdert men gedachteloos door het leven. Vangt men een vlinder, dan wijst dat op trouweloosheid jegens anderen. Ziet men alleen maar een vlinder, dan is er sprake van lichtzinnigheid.

Vluchten

Dromen over vluchten, achtervolging en ontsnapping zijn vaak nogal angstig en maken meestal diepe indruk op je. De betekenis van dit soort dromen hoeft echter niet negatief te zijn. Droom je dat je ontsnapt uit een gevangenis, dan zul je snelle vooruitgang boeken in jouw werk. Ontsnap je van een wild en gevaarlijk dier, dan zou je wel eens iemand in jouw omgeving kunnen hebben die zich voordoet als jouw vriend, maar voor wie je beter op kunt passen. Ontsnap je aan een grote ramp, dan zul je ondanks valse geruchten geen blijvende schade oplopen en blijft jouw reputatie in tact. Is het voor je onmogelijk aan iets of iemand te ontsnappen, bereid je dan voor op flinke tegenslagen. Geef niet op, want ook aan deze minder goede tijden komt een eind.

Vogels

Over het algemeen zijn dromen over vogels goede voortekens, vooral wanneer de vogels felle kleuren hebben, zingen of vrolijk rondvliegen. Dode of stervende vogels zijn voorbodes van teleurstelling en zorgen. Droom je over de snavel van een vogel, dan zou dit kunnen betekenen dat je binnenkort van woonplaats verandert. Eieren in een nest symboliseren geld, maar zie je dat er vogeleieren gebroken worden, dan zul je geld verliezen. Een leeg nest kan je waarschuwen dat je teveel betrokken raakt in andermans problemen. Het soort vogel waarover je droomt, is echter van groot belang bij de verklaring van jouw droom. Zo staat een duif symbool voor vrede, liefde en betekent het einde van alle onenigheid. Witte duiven zijn een voorbode van een rustig en vredig familieleven. Het koeren van een duif geeft aan dat jouw liefde beantwoord zal worden, maar als je tortelduiven hoort, staat je vervelend nieuws te wachten.

Vuur

Het hellevuur staat symbool voor de eeuwige straf, het vagevuur staat symbool voor zuivering. Vuur in het algemeen symboliseert de driftmatigheid en daadkracht in zowel de man als vrouw. ‘Met vuur spelen’ staat voor een sterke aanduiding om voorzichtig te zijn.

W

Wapen

Vooral in de dromen van vrouwen symboliseren wapens vaak sexuele angst. Omdat wapens het lichaam binnen dringen, verwijzen zij soms naar de mannelijke sexualiteit. Deze droom kan echter ook wijzen op innerlijke vergiftiging of verwoesting.

Wassen

Wast men zichzelf, dan zult u zich in werkelijkheid van iets wat u misdaan hebt moeten schoonwassen.

Water

Symbool van het onderbewustzijn, geeft en behoudt leven en reinigt wat ons bevlekt. Water dat rustig stroomt is altijd als positief te beschouwen. Pas wanneer het de oevers overstroomt is gevaar aanwezig. Helder water wijst op geluk, troebel water op ongeluk.

Wedloop

Dromen over een wedloop verwijzen bijna altijd naar je carriere. Belangrijk hierbij is of jij de winnaar of de verliezer bent. Loop je voorop of ren je achter de anderen aan? De andere deelnemers kunnen personen uit je omgeving zijn, maar kunnen ook verschillende kanten van je eigen persoonlijkheid symboliseren.

Winter

De winter verwijst naar je levensavond. Droom je over een strenge winter, dan voel je je eenzaam omdat de liefde verkoelt. Om nieuwe contacten te leggen is het nodig dat je je houding verandert en eens op een andere manier tegen de dingen aan probeert te kijken. In een droom betekent de winter vaak dat je moet afwachten en hopen op betere dagen.

Woestijn

Een woestijn symboliseert je eenzaamheid. Ondanks alle contacten die je hebt, lijd je hieronder. Soms geeft een droom over een woestijn aan dat je pas na vele ontberingen je doel zult bereiken (zie ‘oase’).

Wolf

Wijst op het ontembare in ons, op ons tweede ik waarmee wij voortdurend overhoop liggen. Dromen over wolven sporen ons er toe aan om met onszelf in het reine te komen. De wolf kan ook iemand zijn die ons van nut kan zijn, wanneer wij er althans voor zorgen hem niet tot vijand te maken.

Wolk

Droom je over wolken, dan is het van belang om wat voor soort wolken het gaat. Deze geven namelijk jouw stemming weer. Zachte, witte wolken bij mooi weer symboliseren prettige, genoeglijke tijden. Donkre, onheilspellende wolken kondigen moeilijkheden aan. Zie je achter de wolken een zonnetje schijnen? Hou dan nog even vol, er zullen snel betere tijden aanbreken!

Wond

Dromen over wonden veroorzaken geen pijn, maar zijn een aanwijzing dat je innerlijk iets dwars zit. Om je problemen te kunnen overwinnen, zul je je levenswijze drastisch moeten veranderen.

Worm

Dromen over wormen verwijzen vaak naar een knagend geweten of naar ergernis, meestal met een seksuele ondertoon.

Wortel

Wie een wortel opgraaft wil iets aan het licht brengen. Blijft de wortel hardnekkig in de bodem steken, dan zullen we onze nieuwsgierigheid niet kunnen bevredigen.

X

X.

Ziet men deze letter in de droom, dan kan dat er op duiden dat iemand ons ergens van tracht te overtuigen dat in tegenspraak is met de werkelijkheid.

Y

Y.

De letter Y kan een aanwijzing zijn dat ons binnenkort een last die ons zwaar valt van de schouders zal worden genomen.

Yoga

Beheersing van het lichaam en meditatie. Wijst in de droom meestal op een bewuste(re) omgang met het eigen lichaam en leven.

Ys

IJs en bevriezing maken je erop attent dat je te koel bent en je teveel op een afstand houdt. Soms betekent het dat relaties verkoelen en dat er sprake is van psychische kilte. Komt er een wak in het ijs, dan bestaat het gevaar van relatiebreuk, maar het kan ook betekenen dat je in staat bent te breken met slechte gewoontes of bepaalde gevoelens los te laten.

Z

Zaad

Zaad is het symbool voor psychische energie, creativiteit en productiviteit.

Zadel

Dromen over het opzadelen van een paard belooft winst in geestelijk opzicht. Zie je alleen een zadel, dan zal er iemand komen die je zal helpen je lasten te dragen.

Zak

Wie een volle zak draagt gaat in het dagelijks leven gebukt onder grote verantwoording of verdient geld dat weer gemakkelijk verloren gaat. Een lege zak duidt op armoede en ellende.

Zand

Zand verwijst vaak naar de korrels die je anderen in de ogen wilt strooien. Kom je terecht in een zandstorm of zie je een zandstorm aankomen, dan krijg je binnenkort te maken met een ernstig verlies dat veroorzaakt wordt door het domme of oneerlijke gedrag van mensen uit je omgeving. Graaf je zelf een kuil en ga je erin liggen, dan ondergraaf je je eigen bestaan.

Zeep

“Zeep symboliseert reiniging. Je hebt behoefte herinneringen, vervelende emoties of pijn als het ware weg te wassen en een nieuwe start te maken.

of

Het dromen over een glibberig stuk zeep geeft aan dat je bepaalde problemen in je leven niet zelf kunt oplossen en dat je er geen vat op krijgt. Wees niet te trots de hulp van anderen aan te nemen.”

Zijde

Wijst op tedere gevoelens tegenover anderen. Wie zijde draagt kan zich verheugen op een prettig gezinsleven en trouwe vrienden.

Zon

De zon is een positief symbool en wijst op energie, kracht en scheppingskracht. Een opgaande zon voorspelt succes in je werk en in de liefde. Een zonsondergang wijst juist op het afsluiten van een gelukkige periode. Het dromen over zonneschijn stimuleert je tot goede daden en verlicht je geest. Alleen een brandende zon die schijnt in de woestijn, voorspelt lijden en mogelijk een sterfgeval. Een hele mooie zonsondergang wijst op een prachtige levensavond.

Zwemmen

Water. Ontspanning, gevoelswereld. Hangt meestal samen met een bevrijding.

Zwijn

Bijna altijd een geluksteken.